C.F.SERVICE

-  จำหน่ายบอยเลอร์ พร้อมอุปกรณ์แท้จากประเทศไต้หวัน 100% 

-  ติดตั้งบอยเลอร์ และออกแบบระบบท่อไอน้ำแบบครบวงจร

-  ซ่อมบำรุง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์บอยเลอร์ และวาล์วต่างๆ

-  ล้างทำความสะอาดตะกรันและสนิมในระบบท่อบอยเลอร์

-  Service Maintenance (PM) บอยเลอร์ตามกำหนดระยะเวลา

-  งานเข้าตรวจเช็ค และแก้ไขทุกปัญหาของบอยเลอร์แบบฉุกเฉิน

-  งานตรวจสอบออกเอกสารรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำประจำปี  โดยวิศวกร

 

C.F. SERVICE TEAM

 

 

 

Visitors: 79,395