Hotwater Boiler   KW-60
   KW-80


   KW-140   KW-180


   KW-260

   GW-60
Hot water Boiler เครื่องทำร้อน เชื้อเพลิงดีเซล, แก๊ส มีประสิทธิภาพในการผลิตไอน้ำได้อย่างรวดเร็วและสูงสุด ง่ายต่อการติดตั้ง โดยเฉพาะบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดเพราะเครื่องมีขนาดเล็กจึงประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งด้วยขนาดที่เล็กทำให้สามารถบรรจุน้ำได้น้อย และส่งผลดีโดยไม่เสี่ยงต่อการระเบิดของหม้อไอน้ำ ที่สำคัญประหยัดพลังงาน อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในกระบวนการผลิตอีกด้วย

1. ผลิตไอน้ำได้รวดเร็วภายใน 3-5 นาที
2. สูญเสียความร้อนน้อย จึงทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำสูงถึง 85%-96%
3. ขนาดเครื่องเล็ก ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
4. น้ำหนักน้อยช่วยลดขนาดโครงสร้างของโรงงาน
5. ปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการระเบิด เพราะบรรจุน้ำปริมาณน้อย
6. ง่ายสำหรับการติดตั้ง และการเดินท่อระบบไอน้ำ
7. ดูแลรักษาง่าย ประหยัดเวลาในการตรวจสอบบำรุง
8. มีระบบ Economizer ยิ่งช่วยประหยัดพลังงานและยังเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำให้สูงขึ้นอีก 15-20%
9. ประหยัดงบประมาณเพราะราคาไม่แพง


Visitors: 79,395